Na den 8.10.2019 -9.10.2019 bylo u Městského soudu v Praze nařízeno nové hlavní líčení ve věci obž. Davida Maráška. Novou předsedkyní senátu Městského soudu v Praze, který bude nyní věc řešit je paní JUDr. Silvie Slepičková.

 

Dne 24.10.2018 byl nástupcem společného zmocněnce poškozených - JUDr. Lucie Trnkové, ustanoven JUDr. Pavel Trnka, advokát, se sídlem Milady Horákové 176/68, 170 00 Praha 7.

 

Dne 15.1.2018 nám bylo doručeno Opatření Městského soudu v Praze, kterým byl přibrán znalecký ústav INSTITUT OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Vysoké školy ekonomické,  a to přezkoumání původního znaleckého posudku a určení výše škody (a to v návaznosti na zrušení původního rozsudku Vrchním soudem a vytýkané vady). Dle poučení by nový znalecký posudek měl být zpracován ideálně do září 2018, nicméně není to lhůta závazná. 

 

Dne 13.1.2017 nám bylo doručeno Usnesení Vrchního soudu v Praze, kterým byl zprošťující rozsudek zrušen v celém rozsahu a věc vrácena Městskému soudu v Praze k novému rozhodnutí. 

 

Dne 2.3.2016 bylo podáno odvolání státní zástupkyně a naše vyjádření zmocněnce.

 

Dne 1.12.2015 byl vydán Rozsudek ve věci obž. Davida Maráška

 

20.6.2014

Vážení poškození,

dovolujeme si Vám tímto oznámit, že  dne 16.6.2014 byla k Městskému soudu v Praze podána obžaloba na pana Davida Maráška.

 

7.1.2013

Vážení poškození,

dovoluji si Vám tímto pro jistotu sdělit, že trestní řízení v předmětné trestní věci bylo zahájeno až v roce 2009, takže se na toto trestní řízení NEVZTAHUJE AMNESTIE prezidenta republiky a toto trestní řízení tedy nebude z důvodu amnestie zastaveno.

Nicméně, jak jsem Vám již informovala v listopadu, dle informací od dozorující státní zástupkyně je celá trestní věc nadále ve stadiu vyšetřování, neboť se vyšetřování bohužel neplánovaně protáhlo a z pražské expozitury byla věc postoupena. Zatím tedy není známo, kdy bude vyšetřování skončeno a kdy bude podána obžaloba k soudu.

 

 19.11.2012

Vážení klienti,

dne 6.11.2012 jsem hovořila s dozorující státní zástupkyní na Vrchním státním zastupitelství, která mi sdělila, že věc je i nadále ve stadiu vyšetřování. Obžaloba tedy bude pravděpodobně zpracována a podána až někdy v prvním čtvrtletí roku 2013.

Jakmile budu mít bližší resp. další informace, spojím se s Vámi.

 

Americas International Brokers, a.s. - zmocněnec poškozených
28.8.2012
Dnešního dne jsem telefonicky hovořila s vrchním inspektorem Kpt. Ing. Peškem, který provádí vyšetřování ve věci trestního stíhání obviněného Davida Maráška (bývalého předsedy představenstva AIB). Trestní řízení je stále ve stádiu přípravného řízení, s tím, že cca na konci měsíce září by mělo proběhnout seznámení s výsledky vyšetřování a věc by měla být postoupena na vrchní st. zastupitelství, kdy následně by měla být podána obžaloba. Podání obžaloby k soudu tak lze, dle mého mínění, očekávat někdy před koncem roku.
Jakmile budu mít nové informace, spojím se s Vámi.
Přeji pěkný dne a jsem s pozdravem

1.5.2012
K 30.4.2012 byly u většiny zastupovaných poškozených klientů AIB podány na Polici ČR Návrhy na přiznání nároku poškozeného na náhradu škody způsobenou trestným činem a u některých zastupovaných poškozených byly podány Návrhy na přiznání nároku na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně. Další návrhy v této trestní věci budou podávány průběžně po nabytí účinnosti Smlouvy o právním zastupování u jednotlivých poškozených. Vyšetřování ze strany Policie ČR nebylo ještě skončeno.

27.1.2012
Vážení poškození,
dovoluji si Vám tímto oznámit, že Usnesením Policie ČR, Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality, SKPV Praha pod ČTS: OKFK-62/TČ-2008-009023 (OKFK-27/1-2-2005) bylo dne 13.3.2009 zahájeno trestní stíhání bývalého předsedy představenstva společnosti Americas International Brokers, a.s. (dále jen ,,AIB“), pro podezření ze spáchání trestných činů porušování povinnosti při správě cizího majetku dle ust. § 255 odst. 1,3 tr. zákona a zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle ust. § 125 odst. 1,3 tr. zákona. Obviněnému je kladeno za vinu, že v období od 19.3.2001 do 25.5.2005 záměrně nepostupoval v realizaci ochodů s CP racionálně ve prospěch svých zákazníků, k čemuž se zavázal ve smlouvách, jež uzavřel s jednotlivými zákazníky, nepostupoval s odbornou péčí, ale postupoval vědomě v rozporu se zájmy klientů a v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a tím způsobil poškození jednotlivým zákazníkům společnosti AIB.
                 Vzhledem k okolnosti, že počet poškozených zákazníků společnosti AIB je mimořádně vysoký a jednotlivým výkonem jejich práv by mohl být ohrožen průběh trestního stíhání, rozhodla soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Usnesením ze dne 27.1.2012, č.j.: 43 Nt 4709/2011, že dle ust. § 44 odst. 2 tr. řádu mohou poškození svá práva v trestním řízení uplatňovat pouze prostřednictvím společného zmocněnce JUDr. Lucie Trnkové, advokáta, tedy mé osoby.
                Na těchto www stránkách Vás budeme informovat o aktuálním průběhu trestního řízení.
 
                                                                                                              JUDr. Lucie Trnková, advokát
Sjednejte si s námi schůzku