Ceník služeb

Spolupracující Advokátní kanceláře Trnka, Trnková, Bouček poskytují právní poradenství buď za mimosmluvní odměnu dle výše tarifní hodnoty za jeden úkon právní služby dle ust. § 7 a násl. vyhl.č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) anebo za smluvní odměnu dle odpracovaných hodin v souladu s ust. § 3 advokátního tarifu.

V případě dlouhodobější spolupráce či specifických požadavků klienta je možné sjednat odměnu jiným způsobem (tarifní odměna, procentuální odměna apod.). Ke stanovené odměně je nutné připočíst zákonnou sazbu DPH.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.
Sjednejte si s námi schůzku