Náš tým

Advokáti

JUDr. Pavel Trnka, advokát

JUDr. Pavel Trnka, advokát
 • absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • zapsán v Seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou ČR pod reg.č.: 9394
 • od r. 1998 působil jako advokátní koncipient v Advokátní kanceláři Pejchal, Nespala a spol.
 • v r. 1998 působil v International institute of higher studies in criminal sciences, zabývajícího se ustanovením Mezinárodního trestního tribunálu
 • v r. 1999 působil jako stážista u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku
 • od r. 2002 do r. 2011 působil jako advokát s generální praxí a byl zakladatelem sdružení Advokátní kanceláře Trnka & Burdová
 • specializuje se především na obchodní, občanské a trestní právo a dále je specialistou na podávání stížností k Evropskému soudu pro lidská práva
 • V roce 2012 obhájil na PF Univerzity Karlovy rigorózní práci na téma Euthanasie a trestní právo a byl mu udělen titul JUDr.

JUDr. Lucie Trnková, advokát

JUDr. Lucie Trnková, advokát
 • absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • zapsána v Seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou ČR pod reg.č.: 12926
 • od r. 2004 pracovala jako právní asistentka
 • od r. 2006 působila jako advokátní koncipient v Advokátní kanceláři Trnka & Burdová
 • v r. 2008 obhájila na PF Univerzity Karlovy rigorózní práci na téma Úprava poměrů k nezl. dětem a byl jí udělen titul JUDr.
 • v r. 2009 složila advokátní zkoušku a je samostatným advokátem
 • v r. 2010 absolvovala komplexní výcvik mediace a obdržela osvědčení od Asociace mediátorů České republiky
 • věnuje se charitativní činnosti: je zřizovatelkou a členkou správní rady Nadačního fondu Šestý smysl a dobrovolným advokátem na Lince právní pomoci Nadace Naše dítě
 • specializuje se především na obchodní, občanské a rodinné právo a dále na veřejné zakázky a právní vztahy k nemovitostem

Mgr. Petr Bouček

Mgr. Petr Bouček
 • absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • v r. 2009 ukončil magisterské studium oboru právo
 • zapsán v seznamu advokátních koncipientů ČAK pod č. 35254
 • od r. 2004 působí v advokacii, původně na pozicích legal assistant, následně od r. 2009 jako advokátní koncipient
 • od r. 2012 pracoval jako advokátní koncipient u JUDr. Pavla Trnky, advokáta
 • působí jako lektor a garant programu obchodního práva a veřejné správy v London International Graduate School v rámci vzdělávacích programů MBA, DBA, MSc
 • hovoří plynně anglicky (složená státní jazyková zkouška), má základní znalost německého jazyka
 • specializuje se především na obchodní právo smluvní a obchodní právo korporátní; práva průmyslového a duševního vlastnictví; pracovní právo; sporná řízení; správu a uplatňování pohledávek; insolvenční řízení; bankovní a finanční právo; občanské právo smluvní a v oblasti nemovitostí; veřejné zakázky, veřejné soutěže a výběrová řízení;
 • v rámci své praxe připravoval smluvní dokumentaci k produktům pro mezinárodního vydavatele platebních karet; podílel se na organizaci a provedení veřejných zakázek pro významné zadavatele; zastupoval klienty ve sporných řízeních; spolupracoval na vytváření pracovně-právního systému a pracovně-právních dokumentů pro nadnárodní skupinu společností; vytvářel klíčové obchodní smlouvy pro podnikatele v různých oblastech služeb; poskytoval právní podporu pro vedení konkursních/insolvenčních řízení a likvidaci obchodních společností a dalších právnických osob;
 • v dubnu 2014 úspěšně složil advokátní zkoušky a je zapsán u České advokátní komory jako advokát

Spolupracující advokáti

JUDr. Jiří Štaidl, advokát

 • spolupracuje s AKTT zejména ve věcech autorského práva a práv k nehmotným statkům

JUDr. Tomáš Capoušek, PhD., MBA, advokát

 • spolupracuje s AKTT zejména ve věcech obchodního práva

JUDr. Hana Nenadálová, advokát

 • spolupracuje s AKTT zejména ve věcech obchodních a přepravních

Mgr. Monika Faltusová, advokát

 • spolupracuje s AKTT zejména ve věcech obchodního, občanského a autorského práva
Sjednejte si s námi schůzku